Wycena nieruchomości Kraków – jak zostać rzeczoznawcą?

wycena nieruchomości Kraków

Wycena nieruchomości to kierunek, w którym podąża coraz więcej młodych ludzi. Szacowanie wartości mieszkania, domu czy lokali usługowych jest bowiem usługą bardzo pożądaną. W dobie zakupów na raty coraz częściej potrzebujemy profesjonalnie sporządzonego operatu majątkowego. Kręci cię wycenia nieruchomości Kraków? Chcesz zostać rzeczoznawcą majątkowym? Zobacz, jakie studia wybrać, by móc pracować w zawodzie.

Nie każdy może zajmować się wyceną nieruchomości

Wycena nieruchomości Kraków to dziedzina, którą nie każdy może się zajmować. Sporządzony operat szacunkowy jest bowiem dokumentem, mającym wartość prawną. Rzeczoznawcy majątkowi zazwyczaj współpracują z inwestorami czy bankami, ale tworzą też np. wyceny mieszkań dla osób prywatnych. Operat szacunkowy może okazać się bardzo przydatny na przykład podczas negocjowania cen.

Oprócz wyceny nieruchomości, opierającej się na stanie ogólnym mieszkania czy lokalu usługowego, rzeczoznawcy sporządzają ekspertyzy, dotyczące chociażby skutków finansowych, związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego. Aby wykonywać ten zawód niezbędne są odpowiednie uprawnienia.

Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba, która:

  • nie była karana przede wszystkim za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ma wyższe wykształcenie w zakresie wyceny nieruchomości lub ukończyła studia podyplomowe związane z tą tematyką,
  • odbyła minimum sześciomiesięczną praktykę zawodową,
  • zdała postępowanie kwalifikacyjne – egzamin, dający uprawnienia w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

Z powyższych warunków wynika zatem, że nie musisz od razu podejmować studiów związanych z wyceną nieruchomości. Możesz skupić się na innym kierunku, jednak wówczas konieczne będzie ukończenie studiów podyplomowych. Jeśli jednak wcześniej podejmiesz kierunek, związany z wyceną nieruchomości, studia podyplomowe nie będą konieczne.

Kariera rzeczoznawcy majątkowego

Wielu rzeczoznawców po odbytej praktyce rozpoczyna własną działalność. Nawiązują współpracę z bankami czy inwestorami i na ich zlecenia tworzą operaty szacunkowe. Działalność gospodarcza daje niemal nieograniczone możliwości rozwoju, a nasza kariera leży wyłącznie w naszych rękach. Mimo to liczna grupa wykwalifikowanych rzeczoznawców zatrudnia się w przedsiębiorstwach, zajmujących się wyceną nieruchomości. Rzeczoznawca może być zatrudniony w stosunku umowy pracy lub umowy cywilnoprawnej. Wówczas jednak ścieżki swojej kariery musimy omawiać z pracodawcą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *